La meitat de les famílies ateses en el Programa Escola Família de Casa Caridad no compta amb ingressos estables

El perfil majoritari és de famílies biparentals, estrangeres, entre 18 i 35 anys i amb dos o més fills al seu càrrec

El 60% de les mares ateses a casa Caridad es troba en una situació de desocupació, enfront del 35% dels pares

L’Associació treballa amb les famílies a través del Programa Escola Família on es realitza una intervenció social i es proporciona formació orientada a cura dels seus fills i filles i a la seua inserció social i laboral

Famílies biparentals, estrangeres, entre 18 i 35 anys, amb dos o més fills al seu càrrec i sense ingressos estables és el perfil més comú de les famílies que acudeixen al Programa Escola Família de Casa Caridad. De fet, el 48% dels progenitors no té ingressos fixos, i els que reben són esporàdics o nòmines molt baixes amb les quals no poden fer front a les despeses bàsiques. A través d’aquesta iniciativa, l’Associació Valenciana de Caridad treballa amb les famílies, fent un treball paral·lel i complementari a la labor educativa que es duu a terme amb l’alumnat matriculat en els tres centres d’educació infantil.

Els progenitors que acudeixen a aquest servei de l’ONG no compten amb ingressos estables, ja que el 60% de les mares i el 35% dels pares es troben aturats. A més, la majoria de les famílies subsisteixen gràcies a ajudes econòmiques d’entitats públiques i privades, d’amics o familiars, o d’ingressos procedents de treballs esporàdics i puntuals dins de l’economia submergida o amb una única nòmina com a principal ingrés familiar, però en tots els casos els ingressos no són suficients per a cobrir les despeses bàsiques.

La situació de desocupació en la qual es troben la majoria dels progenitors s’uneix al fet que el 25% de les famílies ateses en el Programa Escola Família de Petxina, Benicalap i Torrent impliquen deutes en el lloguer, en els subministraments i en els serveis, la qual cosa complica més el poder eixir de la situació d’exclusió social en la qual es troben. “Des de l’Associació Valenciana de Caridad posem tots els nostres serveis i programes per a atendre les famílies més necessitades i proporcionar-los formació i atenció social personalitzada perquè puguen seguir avant i oferir un futur millor als seus fills i filles”, explica Luis Miralles, president de Casa Caridad.

Quant al perfil de les mares, el 15% són víctimes de violència de gènere, per això, en la intervenció social que es realitza amb elles, es treballa des de diferents àrees prioritzant la seua salut mental, estabilitat i inserció social, perquè puguen seguir avant. Aquesta problemàtica s’uneix al fet que el 42% d’aquestes famílies no compta amb xarxes de suport familiar a Espanya, ja que les seues famílies es troben als seus països d’origen o en altres països amb els quals mantenen contacte. I, quant a l’àmbit laboral, el 68% dels progenitors té estudis secundaris i Batxiller, i el 10% compta amb estudis universitaris o formació professional.

En aquest últim any l’Associació ha treballat amb mares i pares de 30 nacionalitats diferents, en les quals només el 13% dels progenitors atesos són de procedència espanyola, i la majoria valencians, concentrant-se la majoria a l’escola infantil que Casa Caridad té a Torrent. Els principals països de procedència són: Colòmbia (16%), Nigèria (9%), i el Marroc (8%).

Una intervenció necessària amb les famílies

El Programa Escola Família és un projecte enfocat a atendre les famílies i treballar amb elles a través d’una intervenció social personalitzada i adaptada a les seues necessitats. També es duen a terme tallers i xarrades formatives, per a millorar la seua situació social i laboral. Durant el curs passat, els professionals de Casa Caridad van realitzar 3.560 atencions, el 81% de seguiment i supervisió de la situació laboral, econòmica i social de les famílies en funció de les seues necessitats i demandes, el 15% d’acompanyament a famílies que ja no tenen fills o filles a les escoles però que, els professionals de l’Associació continuen atenent, i el 4% han sigut de selecció de nou alumnat.

“Les principals actuacions que realitzem en el Programa Escola Família tenen a veure amb la cerca o millora d’ocupació, derivació a recursos específics, solucions a problemes de falta d’habitatge, motivació per a la formació personal, tramitació de prestacions i serveis, cobertura de necessitats bàsiques i tramitació d’ajudes econòmiques. A més, en la part formativa oferim als pares i mares, eines que enriquisquen en coneixements, actituds i recursos que siguen d’utilitat en la seua vida quotidiana, sobretot orientades a la cura i atenció dels seus fills i filles i a la seua inserció social i laboral”, conclou Pablo Yániz, responsable del Programa Escola Família.

En aquest curs s’han realitzat tallers com: ‘Alimentació i estil de vida saludable’, ‘Aprendre jugant’, ‘Com evitar i actuar enfront d’una ennuegada’, ‘Responsabilitat i corresponsabilitat familiar’, ‘Hàbits d’higiene saludables’, ‘La importància de posar normes i límits’, i ‘La influència de les noves tecnologies en la infància’. A més, s’han realitzat activitats conjuntes entre les famílies dels tres centres escolars com ‘La gestió del duel’ i el ‘Grup de Suport Mutu entre Dones’.