Programa Escola Família
El Programa Escola Família naix com a eina per a complementar i prolongar la labor socioeducativa que s’ofereix a l’alumnat matriculat en els tres centres d’educació infantil. En aquesta acció es treballa a nivell individual i grupal amb les mares i pares de l’alumnat de les Escoles Infantils. És dut a terme per un/a treballador/a social i es divideix en dues accions:

  • Pla d’assistència social a les famílies: Es realitza una intervenció social amb les famílies durant el calendari escolar en la qual l’equip de Casa Caridad supervisa la seua situació econòmica, laboral i social i realitza un seguiment de manera personalitzada. A més, es duen a terme actuacions d’orientació, cerca activa d’ocupació, cerca d’habitatge, atenció jurídica i psicològica, o la tramitació d’ajudes econòmiques puntuals.
  • Escola de mares i pares: Dins de l’horari escolar s’imparteixen sessions per a formar i enriquir la vida familiar, proporcionant coneixements i actituds per a la correcta educació i cura dels seus fills/as. També s’ofereixen cursos i xarrades orientades al mercat laboral i el desenvolupament personal.

Amb la col·laboració de
Fundación para la Promoción de Acciones Solidarias
Ajuda’ns a ajudar