Menjador social
Casa Caridad compta amb un menjador social situat en el Passeig de la Petxina, a través del qual s’ofereix aquest servei bàsic a les persones allotjades en els seus centres d’acolliment i a persones de carrer. L’Associació també realitza lliurament de productes de primera necessitat per a persones que ho precisen.

 

El servei de menjador no és només un recurs destinat a cobrir la necessitat bàsica d’alimentació de les persones sense llar i sense recursos. Cada persona porta un seguiment i reben atenció social per un treballador/a per a planificar la seua inserció social.

Amb la col·laboració de
Ajuda’ns a ajudar