Centres d’acolliment temporal
Els centres d’acolliment temporal de Casa Caridad estan concertats amb la Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Els centres de l’Associació Valenciana de Caridad segueixen un model d’atenció basat en la individualització i l’atenció centrada en la persona. Es realitza una intervenció completa des del departament de Treball Social en la qual s’adapten a les necessitats i expectatives de les persones, se’ls orienta perquè siguen elles mateixes els qui exercisquen el control sobre els assumptes que els afecten. Aquest enfocament afavoreix una major motivació per part de les persones ateses i permet un treball d’acompanyament social imprescindible per a una donar resposta adequada a les situacions d’exclusió.
Cinc àrees de treball
El pla d’intervenció de Casa Caridad amb les persones usuàries dels centres d’acolliment temporal està basat en cinc àrees específiques de treball:
009-bed
Àrea d’Acolliment Residencial
Realitzar el primer acolliment, oferir cobertura de necessitats, desenvolupar el pla d’intervenció i fomentar capacitats bàsiques per a l’autonomia en la vida diària
001-pharmacy
Àrea de Salut
Fomentar la salut integral de les persones a nivell físic, psíquic i emocional, i oferir espais d’intervenció en persones amb addiccions
002-suitcase
Àrea d’Ocupació/Formació
Treballar hàbits prelaborals a través d’una ocupació terapèutica, i orientar i fomentar la formació i inclusió laboral
002-charity
Àrea de Drets Socials
Els drets socials són aquells que estan alineats amb la dignitat de l’ésser humà. Des d’aquesta àrea es defensa la importància de la integració personal a través d’objectius importants com l’accés al mercat laboral, el dret a la sanitat o a l’educació.
010-home
Àrea Comunitària i Habitatge
Facilitar la inclusió de les persones allotjades en grups, entitats i associacions d’àmbit comunitari i la difusió i sensibilització cap a la ciutadania i el personal voluntari de les línies de treball de l’entitat i perspectiva social del treball amb persones en risc d’exclusió social, així com, acompanyar en el procés de cerca d’una alternativa residencial
Seu Social – Passeig de la Petxina
El Centre d’Acolliment de Petxina compta amb 63 places. Es tracta d’un servei residencial de primer acolliment, no permanent, on conviuen homes i dones. Les persones usuàries d’aquest centre reben una atenció personalitzada a través de les cinc àrees d’intervenció.
Multicentre Social Benicalap
El multicentre Social de Casa Caridad compta amb 65 places repartides en un mòdul per a persones en estat convalescent, i en un mòdul de famílies. Les persones usuàries i les famílies dels dos mòduls reben una atenció personalitzada a través de les cinc àrees d’intervenció.
Programes de recuperació personal
És un espai soci-educatiu que garanteix, des de la proximitat amb les persones usuàries dels centres d’acolliment temporal, un ambient de promoció, prevenció i desenvolupament personal normalitzat i obert a la realitat. Un lloc orientat a la incorporació social de les persones, on se’ls presta una atenció prolongada en el temps i se’ls ofereix un acompanyament individualitzat i grupal amb intervencions de caràcter ocupacional, educatiu i terapèutic.

 

L’equip de professionals de l’Associació ha desenvolupat una sèrie de programes perquè les persones usuàries treballen àrees com la recuperació d’hàbits i rutines relacionades amb la higiene i la salut, tallers d’orientació laboral i cerca de recursos residencials, programes d’oci i temps lliure, o estimulació cognitiva, entre altres.

002-sanitary
Programa d’higiene i salut
La recuperació d’hàbits i rutines relacionades amb la higiene i la salut és un aspecte bàsic per a treballar l’autoestima. Molts dels usuaris que acudeixen a Casa Caridad s’han després de rutines tan bàsiques com mantindre la cura personal diàriament. En el taller de Salut, Higiene i Esport es pretén conscienciar de la importància dels hàbits de vida saludables i dels beneficis que aporta portar una vida sana i activa.
001-social-worker
Visites domiciliàries i hospitalàries
En les visites domiciliàries que realitza Casa Caridad un grup d’educadors, treballadors socials i voluntaris atenen, en els seus propis habitatges, a aquelles persones que ja han deixat l’alberg de l’Associació o que fan ús del seu menjador social. Es realitza un seguiment i avaluació de l’estat del seu habitatge o habitació, estudiant i observant el context social i familiar en el qual està integrat.
003-employee
Taller d’orientació laboral
El taller d’orientació laboral atén, majoritàriament, a aturats de llarga duració que van deixar de treballar a l’inici de la crisi i des de llavors no han pogut tornar al mercat laboral. En aquest taller se’ls ajuda en la utilització de les eines bàsiques per a la cerca laboral i se’ls orienta segons perfils, acompanyant-los durant tot el procés i vetlant per la seua motivació.
004-office-building
Taller de cerca d’habitatge
En aquest taller ajudem els usuaris a buscar un habitatge en lloguer o una habitació en un pis compartit. Més enllà de la cerca, una part important del treball que es realitza, especialment amb les persones albergades, està centrat en la conscienciació del canvi a un habitatge, que serà en la gran majoria dels casos compartida, per la qual cosa es donarà un procés d’adaptació de la persona a les normes de convivència i a l’habitatge en si.
001-sewing
Tallers d’artesania
En aquesta iniciativa es realitzen activitats en les quals les persones usuàries fan treballs terapèutics i ajustats a les necessitats i les característiques de les persones participants, i oferir-los activitats manuals en les quals poden recuperar les habilitats socials i les aptituds per a l’accés al mercat laboral.
Ajuda’ns a ajudar