Comissió executiva
L’actual comissió executiva està formada per 19 membres. Les persones que la conformen ho fan de manera altruista i desinteressada col·laborant en la gestió, direcció i administració de l’entitat, representant a Casa Caridad en qualsevol àmbit i sensibilitzant a la societat de la seua funció social.
D. Luis Miralles Torija-Gascó
President de Casa Caridad
Vicepresidenta 1ª
D. Elena Sánchez Calvo
Vicepresident 2º
D. Carlos Martínez-Colomer Montesinos
Tresorer
D. Javier Carpi Stoffel
Secretària
D. María Olleros Sánchez
Vicesecretària
Vocals
 • D. Jaime Agramunt Font de Mora
 • D. Enrique Ballester del Tovar
 • D. Rafael Barona de Guzmán
 • D. Enrique Cortés Maicas
 • D. Mª José Félix Lavech
 • D. Antonio Jordan Sanchis
 • D. Alvaro Moliner Llorens
 • D. Silvino Navarro Casanova
 • D. Pablo Noguera Borel
 • D. Ana Parejo García
 • D. Manuel Peris Santonja
 • D. Carlos Requena Vitales
 • D. Yolanda Silla Sobrecases
 • D. Pedro Viguer Soler
Directora-Gerent
D. Guadalupe Ferrer Marassa

*Tots els membres de la Comissió Executiva són càrrecs no remunerats excepte la directora-gerent

Ajuda’ns a ajudar